Gå til innholdet
Meny

Historikk Duodopa

Duodopa ble utviklet av NeoPharma Sweden og fikk markedsføringstillatelse i oktober 20041

Medisinkasetten produseres i Halden av Fresenius Kabi, som har 600 ansatte hvorav hovedtyngden arbeider i produksjon. Fabrikken har ansatte med høy kompetanse og lang erfaring.

 

Referanse:
1. https://www.legemiddelsok.no/sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=b7076b15-6ee1-4644-89ac-6e6e22fe1694&searchquery=duodopa&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0 
Lesedato 09.03.2020.


NO-DUOD-190021 versjon 2/mars 2021