Gå til innholdet
Meny

Historikk Duodopa

Duodopa ble utviklet av NeoPharma Sweden og fikk markedsføringstillatelse i oktober 20041

Medisinkassetten produseres ved produksjonsenheten i Halden av Fresenius Kabi.

Fresenius Kabi er et globalt selskap som har spesialisert seg på legemidler og teknologi for infusjon, transfusjon og klinisk ernæring.

I Norge har Fresenius Kabi over 600 medarbeidere.  

Referanse:
1. https://www.legemiddelsok.no/sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=b7076b15-6ee1-4644-89ac-6e6e22fe1694&searchquery=duodopa&f=Han;MtI;Vir; ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0 
Lesedato 29.01.2024.

Mer informasjon om produksjonsenheten her:
https://www.fresenius-kabi.com/no/om-oss/fresenius-kabi-i-norge. Avlest 29.01.2024NO-DUOD-190021 versjon 2.0/februar 2024