Gå til innholdet
Meny

Hva er Duodopa?

Duodopa tilhører en gruppe legemidler for behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.

Duodopa er en gel til kontinuerlig administrering.  Ved langtidsadministrering bør gelen administreres med en bærbar pumpe direkte inn i duodenum eller øvre del av jejunum, ved hjelp av en permanent sonde via perkutan endoskopisk gastrostomi med en ytre transabdominal sonde og en indre intestinal sonde.

Behandlingen administreres vanligvis i løpert av tidsrommet pasienten er våken.
Dersom medisinsk begrunnet kan Duodopa administreres i opptil 24 timer.

Det er to virkestoffer i gelen:

- levodopa
- karbidopa-monohydrat

For fullstendig informasjon om godkjent bruksområde, kontraindikasjoner, interaksjoner, forsiktighetsregler, sikkerhet og bivirkninger, se Duodopa SPC


Referanse:
1. Duodopa SmPC avsnitt 2, 4.1 og 4.2, sist oppdatert 01.12.2021


NO-DUOD-190020 v 3.0/juni 2021