Gå til innholdet
Meny

Forsiktighetsregler

Flere av forsiktighetsreglene er generiske for levodopa, og derfor også for Duodopa.

  • Sjekk regelmessig for impulskontrollforstyrrelser (ICD).
  • Kontroller nøye for utvikling av mentale forandringer, depresjon med selvmordstendenser og andre alvorlige mentale forandringer.  Pasienter med tidligere og nåværende psykose bør behandles med forsiktighet.
  • Duodopa kan indusere ortostatisk hypotensjon.  Duodopa bør derfor gis med forsiktighet til pasienter som tar andre legemidler som kan gi ortostatisk hypotensjon.
  • Hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt som fortsatt har arterieknute- eller ventrikulære arytmier, bør hjertefunksjon kontrolleres nøye i perioden med innledende dosejusteringer.
  • Før behandling startes opp bør pasienter og omsorgspersoner advares om den potensielle risikoen for å utvikle dopaminergt dysreguleringssymptom (DSS).  Dette er en vanedannende lidelse som kan føre til overdreven bruk av legemidlet.
  • Polynevropati er rapportert hos pasienter behandlet med levodopa/karbidopa intestinalgel.  Før behandlingen startes bør pasientene evalueres for historie med eller symptomer på polynevropati og kjente risikofaktorer, og deretter regelmessig.

For fullstendig informasjon om godkjent bruksområde, kontraindikasjoner, interaksjoner, forsiktighetsregler, sikkerhet og bivirkninger, se Duodopa SPC

Referanse:
1. Duodopa SmPC, avsnitt 4.4, sist oppdatert 01.12.2021


NO-DUOD-190036 versjon 4.0/mai 2023