Gå til innholdet
Meny

Her finner du utvalgt sikkerhetsinformasjon for Duodopa, for ytterligere informasjon se SPC for Duodopa:

Interaksjoner
Kontraindikasjoner
Forsiktighetsregler
Bivirkninger

Medisinsk informasjon
medinfoscandi@abbvie.com

Bivirkningsrapportering
drugsafetyscandi@abbvie.com, telefon +47 67 81 80 00

NO-DUOD-190034 Versjon 3.0/Mars 2022