Gå til innholdet
Meny

Hva er risikominimeringstiltak1

Noen legemidler har spesiell risiko for bivirkninger. Legemiddelprodusenter kan derfor bli pålagt av Statens legemiddelverk å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen for at bivirkningene skal oppstå. Et tiltak kan for eksempel være å utarbeide opplæringsmateriell til helsepersonell og pasienter. 

Klikk på ikonet under for å få oversikt over Duodopa’s sikkerhetsmateriell.

 

Helsepersonell        

Pasienter

 

Referanse
1. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/pharmacovigilance/risk-management/risk-management-plans
2. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirma/retningslinjer-for-utarbeidelse-og-distribusjon-av-oppleringsmateriell 
    Lesedato 25.02.2021

NO-DUOD-200008-v 2-febr 2021