Gå til innholdet
Meny

Fylling av forlengelsesslange ved oppstart med nasointestinal sonde

Praktisk informasjon
Passiv nedleggelse Naso-sonde (05:27)  ▶
Kort om parkinson sykdom (02:17) ▶
Hva er Duodopa (02:37) ▶
Oppbevaring og holdbarhet (01:51) ▶
Bytte batteri (03:06) ▶

Dagrutine
Dagrutine (16:35) ▶
Koble til medisinkassett (01:12) ▶
Slå på pumpa og gi morgendose (01:57) ▶
Gi ekstradose (00:33) ▶
Stoppe pumpa/koble fra kassett (01:09) ▶
Skylling av sondesystemet (00:56) ▶
Aseptisk prosedyre av stomi (03:28) ▶
Rutine for pleie av stomi og PEG (02:49) ▶
Dusj og bad (02:53) ▶

Alarmer
Alarmer (02:35) ▶
Alarmer, generelt (00:43) ▶
Okklusjonsalarm (00:43) ▶

Sondekobling
Bytte av sondekobling (03:54) ▶
Fjerne gammel kobling (01:22) ▶
Sette på ny kobling (01:50) ▶

Pumpeprogrammering
Pumpeprogrammering av dose (01:41) ▶
Doseendring på pumpe (01:24) ▶
Innstilling av kassettvolum (03:57) ▶
Fylling av forlengelsesslange (02:05) ▶